0 خرید
Telegram: @linguaitaliana info@linguaitaliana.me

آموزش زبان ایتالیایی

ثبت نام دوره های مجازی زبان ایتالیایی درخواست همکاری

آموزش زبان ایتالیایی

ثبت نام دوره های

آموزش زبان ایتالیایی

 

دوره نوو اسپرسو ۱
تومان
هشتصد هزار
Nuovo Espresso A1
آموزش زبان ایتالیایی
شامل ۱۰ درس
فشرده 10 جلسه
عادی 20 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
آماده سازی جهت آزمون
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره نوو اسپرسو ۲
تومان
هشتصد هزار
Nuovo Espresso A2
آموزش زبان ایتالیایی
شامل ۱۰ درس
فشرده 10 جلسه
عادی 20 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
آماده سازی جهت آزمون
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره نوو اسپرسو ۳
تومان
هشتصد هزار
Nuovo Espresso B1
آموزش زبان ایتالیایی
شامل ۱۰ درس
فشرده 10 جلسه
عادی 20 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
آماده سازی جهت آزمون
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره نوو اسپرسو ۴
تومان
یک میلیون
Nuovo Espresso B2
آموزش زبان ایتالیایی
شامل ۱۰ درس
فشرده 10 جلسه
عادی 20 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تنها مرکز تدریس اسپرسو 4
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره نوو اسپرسو 5
تومان
یک میلیون
Nuovo Espresso C1
آموزش زبان ایتالیایی
شامل ۱۰ درس
فشرده 10 جلسه
عادی 20 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تنها مرکز تدریس اسپرسو 5
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره

 

دوره اسپرسو ۱
تومان
ششصد هزار
Espresso A1
آموزش زبان ایتالیایی
شامل ۱۰ درس
فشرده 10 جلسه
عادی 20 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره اسپرسو ۲
تومان
ششصد هزار
Espresso A2
آموزش زبان ایتالیایی
شامل ۱۰ درس
فشرده 10 جلسه
عادی 20 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره اسپرسو ۳
تومان
ششصد هزار
Espresso B1
آموزش زبان ایتالیایی
شامل ۱۰ درس
فشرده 10 جلسه
عادی 20 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره کویی ایتالیا 1
تومان
ششصد هزار
Qui Italia 1
آموزش زبان ایتالیایی
شامل 7 درس
فشرده 15 جلسه
عادی 30 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره کویی ایتالیا 2
تومان
ششصد هزار
Qui Italia 2
آموزش زبان ایتالیایی
شامل 7 درس
فشرده 15 جلسه
عادی 30 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره

 

دوره کامل نوو اسپرسو
تومان
چهار میلیون و چهارصد هزار
Nuovo Espresso A1-C2
آموزش زبان ایتالیایی
هر کتاب شامل ۱۰ درس
فشرده 50 جلسه
عادی 100 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
آماده سازی جهت آزمون
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره کامل اسپرسو
تومان
یک میلیون و هشتصد هزار
Espresso A1-B1
آموزش زبان ایتالیایی
هر کتاب شامل ۱۰ درس
فشرده 30 جلسه
عادی 60 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
آماده سازی جهت آزمون
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره کامل کویی ایتالیا
تومان
یک میلیون و هشتصد هزار
Qui Italia 1-2-3
آموزش زبان ایتالیایی
شامل 19 درس
کتاب رایگان
فشرده 45 جلسه
عادی 90 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره کامل لالینگوآ
تومان
سه میلیون و دویست هزار
La lingua italiana A1-C2
آموزش زبان ایتالیایی
شامل 30 درس
کتاب رایگان
فشرده 60 جلسه
عادی 120 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره
دوره گرامر پیشرفته
تومان
دو میلیون و دویست هزار
Grammatica italiana
آموزش زبان ایتالیایی
شامل 40 درس
جزوه رایگان
فشرده 40 جلسه
عادی 80 جلسه
تدریس صفحه به صفحه
تدریس کلیه نکات گرامری
پرسش و پاسخ
رفع اشکال
تدریس در تلگرام
آزمون پایان دوره
ثبت نام دوره

درباره ما

مجموعه آموزش زبان ایتالیایی (IPC) مجموعه ای پویا با نیروی جوان و خلاق در مسیر تعالی

این تشکل (Italian Persian Community) با نام اختصاری (IPC) در سال ۲۰۱۰ میلادی به منظور تشکیل نخستین جامعه ایرانیان و فارسی زبانان مقیم ایتالیا و همچنین کمک و همیاری کلیه هموطنان و فارسی زبانان داخل ایران و خارج از ایران و ایتالیا برای ورود به ایتالیا به منظور تحصیل، کار و اقامت ایجاد شده است. اصلی ترین هدف این تشکل آموزش زبان ایتالیایی در سطح گسترده و کاملا کاربردی به علاقه مندان می باشد. این تشکل به هیچ وجه فعالیت سیاسی را در دستور کار خود قرار نداده است و فعالیت این تشکل صرفا به موارد ذکر شده خلاصه میشود.

 

مجموعه IPC بر اساس ارزش های سازمانی ذیل در جهت رشد و تکامل قدم بر می دارد:

 

  • ما اعتقاد به حفظ و بهبود مستمر کیفیت در ارائه خدمت داریم.
  • برای ما ارزش آن است که خواسته مشتریان مان را بشنویم و در جهت تحقق آن ها قدم برداریم.
  • ما تلاشمان را می‌کنیم که با پویایی و نوآوری، سطح دانش را در کشورمان بهبود بخشیم.
  • ما نسبت به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، متعهد هستیم.

کانال تلگرام آموزش زبان ایتالیایی

به کانال رسمی آموزش زبان ایتالیایی در تلگرام بپیوندید!

عضویت بستن